Број теста:


Платформа „еЗбирка“ представља електронску збирку задатака из математике за основну школу. Сви задаци су груписани по разредима, областима и наставним јединицама. Платформа je креирана тако да пружа могућност да наставници на једноставан начин могу и сами да креирају питања и задатке, те је осим наставника математике, могу користити и наставници на другим предметима. Отварањем корисничког налога, наставници могу пратити рад и напредак ученика. На овај начин се упознају са проблемима сваког ученика након сваке наставне јединице, што омогућава боље планирање наставних активности.
Платформа се може употребити као помоћно средство за извођење наставе у дигиталним кабинетима, организовање тестова и задавање домаћих задатака. Квалитет задатака, модеран дизајн и једноставност коришћења платформе еЗбирка би требало да утичу на то да се што већи број наставника заинтересује за коришћење савремених технолошких средстава при планирању и одржавању наставе.
Платформа еЗбирка је део пројекта „Платформа еЗбирка као подршка ефикасности наставе“, Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије.Остале платформе